Kako do srebra brez DDV?


 

Stopite v stik z nami in priporočili vam bomo svetovalca blizu vašega doma.

Pošlji povpraševanje »»»

  
Plemenite kovine so zavarovane v brezcarinskem skladišču v nevtralni Švici
Nakup velikih palic pomeni za vas do 10% boljšo nabavno ceno
Najbolj varno skladišče v Evropi St. Gotthard
Plemenite kovine so zavarovane v brezcarinskem skladišču v nevtralni Švici

Pravna obvestila

Splošni pogoji in varstvo podatkov

 

1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

 
Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletni portal Elementum International, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopen na spletnem naslovu http://www.elementum-international.ch (v nadaljevanju portal) in s katerim upravlja družba Elementum International AG (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe, ter da je seznanjen s 'Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti'.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo portala pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

2. Podatki o ponudniku

 

ELEMENTUM INTERNATIONAL AG
Številka podjetja v sodnem registru: CH-320.3.061-0
Upravni odbor: Predsednik upravnega odbora:
Prof. Dr. Hans J. Bocker
Člani upravnega odbora: Thorsten Schulte, Manfred Batliner
Direktor: Stephan Bogner
Naslov: Brünigstrasse 12, 6055 Alpnach-Dorf, Schweiz
Telefon: +41(0) 41 28 24 444
Faks: +41(0) 41 28 24 445
Email: info@elementum-international.ch
Internet: http://www.elementum-international.ch

 

3. Uporaba portala


Uporabnik se zavezuje, da bo portal uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik portal uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do portala. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do portala.

 

4. Izključitev odgovornosti

 

Ponudnik pri pripravi vsebine portala ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na portalu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine na portalu, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na portalu ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti portala in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker portal ni bil dostopen ali ni deloval ali ni deloval pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost portala.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe portala utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do portala.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na portalu (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven portala, ki so dostopne preko hiperpovezav na portalu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih oseb je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

 

5. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

 

Ponudnik bo podatke, ki jih bodo preko portala posredovali uporabniki, uporabljal in obdeloval v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naslednji).

 

 

a) Obdelava podatkov


Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
-   vodenje evidence registriranih uporabnikov portala;
- osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo ter pošiljanje posamični ponudb;
- statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z registriranimi uporabniki portala;
- občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s spletnim mestom , komercialne ali nekomercialne narave;

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s podatki o uporabnikih zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

 

c) Varovanje podatkov in čas hrambe

 

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropskih skupnosti.
Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni pod točko (a) .

 

d) Pravice uporabnikov

 

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil ali elektronskih sporočil tretjih oseb, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.
Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na info@elementum.si, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni.

 

6. Pravice intelektualne lastnine


Celotna vsebina portala, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na portalu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na portalu in z omogočanjem uporabe portala ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah portala.
Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na portalu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

Beseda „Elementum International AG“ in logotip Elementum International AG sta zaščitna kot blagovni znamki pri Uradu za intelektualno lastnino. Njuno reproduciranje ali drugačna uporaba v gospodarskem prometu je brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika prepovedana in ima lahko za posledico kazensko in materialno odgovornost kršitelja.

 

7. Končne določbe


Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. marec 2012 do preklica oz. objave novih pogojev.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki